İçeriğe geç

Etiket: kan

Cumhurbaşkanı yetkisi nedir

Cumhurbaşkanı Yetkileri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki cumhurbaşkanının yetkileri, ülkenin Anayasası tarafından belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı, başkanlık sisteminin merkezinde yer almaktadır ve ülkenin her alandaki en önemli kararlarının alınmasından sorumludur. Cumhurbaşkanı, bir kararın değişmesi veya iptal edilmesi gibi birçok yetkiye sahiptir. Cumhurbaşkanının Yetkileri Cumhurbaşkanı, Anayasaya göre ülkenin yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki dengeyi sağlamakla sorumludur. Buna ek olarak, cumhurbaşkanı, ülkedeki kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Cumhurbaşkanının yetkileri arasında Anayasal değişikliklerin onaylanması, Kanunların imzalanması, orduya komuta etmek, bütçe onaylamak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan milletvekili seçimlerinin onaylanması, bakanları ve askeri personeli atamak ve ülke içinde ve dışında temsil etmek bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı,…

Yorum Bırak